HINNASTO

Palkkiot ja kulut

Yhteydenotto ja sen pohjalta käyty alkuneuvottelu on aina maksuton, kun se käydään puhelimitse, sähköpostilla tai lakiasiaintoimiston tiloissa. Neuvottelussa kartoitetaan oikeudellinen ongelma ja pohditaan tarvittavat toimenpiteet. Alkuneuvottelussa selvitetään myös mahdollisuus julkiseen oikeusapuun ja mahdollisen oikeusturvavakuutuksen olemassaolo.

Palveluhinnat perustuvat lähtökohtaisesti käytettyyn työaikaan (tuntiveloitus).

Palkkion enimmäismäärästä sovitaan erikseen tilanteessa, jossa työmäärä on toimeksiannon perusteella tiedossa, esim. testamentin ja lahjakirjan laatiminen.

Olemme luotettava ja läpinäkyvä yhteistyökumppani. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, joka ylittää palvelusta maksetun palkkion määrän. Palveluidemme kustannukset selvitetään ymmärrettävästi etukäteen, ettei yllätyksiä kustannusten osalta synny.

Tuntiperusteinen velotus

Tuntiperusteinen palkkio on 180€ /tunti + alv 24%. Minimilaskutus on 15 minuuttia. Mikäli kyseessä on laaja-alainen ja erityistä perehtymistä vaativa toimeksianto, tuntiperusteinen palkkio sovitaan erikseen.

Liikkuva lakimies -palvelu

Alkuneuvottelu on MAKSUTON

Matkakulut oman auton käytön mukaan (0,43€ /km, vuonna 2016)

  • Matkakulut laskutetaan aina oman auton käytön mukaisesti. Matkakulujen määrään tarkistetaan vuosittain noudattaen Verohallinnon päätöstä.
  • Matka laskutetaan Lakiasiaintoimisto Partasen osoitteesta (Isoharjantie 6, Siilinjärvi) sovittuun kohteeseen ja takaisin Lakiasiantoimistolle.

Matka-aikapalkkio

  • Mikäli alkuneuvottelu järjestetään alle 20 km päässä lakiasiaintoimiston toimitiloista, matka-aikaa ei laskuteta.
  • Mikäli alkuneuvottelu on yli 20 km päässä lakiasiaintoimiston toimitiloista, matka-ajasta laskutetaan palkkio. Palkkion määrästä sovitaan samalla, kun alkuneuvottelun ajankohtaa ja paikkaa sovitaan. Palkkio ei perustu normaaliin tuntiveloitukseen, vaan on kohtuullinen korvaus matkaan käytetystä ajasta.
  • Huomaathan, että matka-aika palkkio koskee vain 20 km ylittävää osuutta matka-ajasta.

Oikeusturvavakuutus

Vakuutuksen oikeusturvaehto sisältyy tyypillisimmin yksityishenkilöillä kotivakuutukseen ja yrityksillä perusvakuutusturvaan. Mikäli asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, vastaa asiakas omista oikeudenkäyntikuluistaan vakuutusehtojen määrittämän osuuden verran. Avustamme asiakkaitamme oikeusturvaetuuden selvittämisessä ja oikeusturvapäätöksen hakemisessa.

Oikeusapu

Tulojen perusteella myönnettävän oikeusavun piirissä on merkittävä osa kotitalouksista. Asiakkaan osuus oikeudenkäyntikuluista on tuloista riippuen 0 – 75 %. Asiakkaan oikeus oikeusapuun riippuu osaltaan myös hoidettavana olevan asian laadusta. Selvitämme toimeksiannon alkaessa asiakkaan mahdollisuuden saada valtion oikeusapua ja laadimme oikeusapuhakemuksen asiakkaan puolesta.